ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว
pp

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

 

 

 

 

  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559

  ท่านอัยการจังหวัดสระแก้วร่วมเปิดพิธี

  ปั่นทอดน่อง ท่องธรรมชาติ ชมทิวทัศน์

  ลานหินตัด สุดเขตแค้วนแดนสยาม

  อุทยานแห่งชาติ ตาพระยา

  เพิ่มเติมicon new2

  

 

 

 

 

 

 

 เมื่อวันที่ 12 สืงหาคม 2559 

 สำนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

 ร่วมพิธีงานวันแม่ ณ

 ศูนย์ประชุมปางสีดา

 เพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สำนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

 ณ ศูนย์ประชุมปางสีดา

 เพิ้มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559

 ท่านนฤมล กีสุริยา ผู้ตรวจการอัยการ

 และคณะ ตรวจราชการประจำปีครั้งที่ 2

 เพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559

 สำนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ

 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว

 ร่วมโครงการปลูกป่าสระแก้ว

 เพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายธวัชชัย  หัตถะปนิตร์

อัยการจังหวัดสระแก้ว

 

 

vein1link2link3banner gps

สำนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 โทร/โทรสาร 037-425101,3

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.